آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

سلام ای ستاره ها

فرهادطوسی

پ‍ی‍دای‍ش الماس

دبستان دخترانه

خانواده آقای چرخشی

طاهره ایبد

ماجراهای یک خانواده

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

امیرحسین عواطفی

مسابقه: اتللو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

رضا خرمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد طاها ابراهیمی

مسابقه: اذان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد رضا خادمی

مسابقه: کاراته کشوری

رتبه: اول

دبستان دخترانه

صوفیا عمادی

مسابقه: اتللو

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

محمد طاها ابراهیمی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد ماهان یارمحمودی

مسابقه: دومینو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد ماهان یارمحمودی

مسابقه: دومینو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیرحسین زارعی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

حسین اسکندری

مسابقه: لیوان چینی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد رضایی

مسابقه: پنتاگو

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه زارع

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

جابربن جیان

صرفه جویی در مصرف آب

دبستان پسرانه

همه پایه ها

تقویم هفته پژوهش

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم وششم

المپیاد رویش

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم وششم

المپیاد ازمایشگاهی

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم وششم

سفر در درون چشم انسان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

هستي كاوسي

1388/04/07

دبستان پسرانه

ابوالفضل زارعي

1390/04/06

دبستان دخترانه

شهزاد زارع

1391/04/04

دبستان دخترانه

ياسمين روستا

1391/04/04

دبستان پسرانه

اميرمحمد اسكندري

1389/04/01

دبستان دخترانه

يگانه زهرا رحيمي

1391/04/04

دبستان پسرانه

اميرمحمد رضائي

1390/04/06

دبستان پسرانه

محمدعلي رضائي

1391/04/06

دبستان پسرانه

اميرعلي دهقاني

1392/04/06

دبستان دخترانه

زهرا پيش آهنگ

1391/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

سيدمحمدامين حسيني فر

1385/04/05

دبستان دخترانه

زهرا زارع

1392/04/04

دبستان پسرانه

آرمين ابراهيمي

1389/04/06