آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شهريار نعمتي نژاد

1387/01/14

دبستان پسرانه سما

اميرحسين محمدي

1384/01/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا نعمتي

1383/01/15

دبستان دخترانه سما

فاطيما شادكام

1387/01/15

دبستان پسرانه سما

پرهام اسكندري

1388/01/13