آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

امیرحسین عواطفی نژآد

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرمحمد رضایی

مسابقه: بازی فکری دومینو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آرین اسکندری

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ماهان یارمحمودی

مسابقه: بازی فکریدومینو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مهدی عمادی

مسابقه: بازی فکری اتللو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد رضایی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیر رضا ابراهیمی

مسابقه: بازی فکری بلاک اس

رتبه: اول

دبستان پسرانه

پارسا رحیمی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد رضایی

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر حسین عواطفی نژاد

مسابقه: بازی فکری پنتاگو

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد رضا خادمی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد خادمی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم وششم

سفر در درون چشم انسان

دبستان پسرانه

دانش آموزان پایه چهارم ،پنجم وششم

المپیاد ازمایشگاهی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرش زارعي

1391/03/13

دبستان پسرانه

محمد بهرامي

1388/03/11

دبستان پسرانه

مهدي عمادي

1388/03/09

دبستان پسرانه

فتاح نعمت اللهي

1391/03/12

دبستان پسرانه

آريا حاجب

1389/03/13

دبستان پسرانه

آرتمن ابراهيمي

1388/03/12

دبستان پسرانه

محمد خادمي

1388/03/09

دبستان پسرانه

آرين شبان پور

1392/03/11

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين نوروزي شيري

1386/03/12

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين منوچهري

1386/03/12

دبستان پسرانه

اميرحسين عباسي

1389/03/10

دبستان پسرانه

آرتين رضائي

1392/03/11

دبستان دخترانه

آيسا ابراهيمي

1392/03/10